Naszály

Version vom 10. März 2008, 14:45 Uhr von Matrthaeus007 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Geschichte == Schloss Naszály Der Name Naszály entspring der slawischen Sprache. Auch dieser Ort ging nach der Türkenzeit in den...)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Geschichte

Schloss Naszály

Der Name Naszály entspring der slawischen Sprache. Auch dieser Ort ging nach der Türkenzeit in den Esterházy-Besitz über. Teil des Ortes ist der Wallfahrtsort Billegpuszta

Kutatások szerint Billegpuszta 1284-ben János bán és testvéreié, majd az esztergomi érsek, a pannonhalmi apát, ezt követően a király tulajdonába került. 1727-ben veszi birtokba Graf József Esterházy országbíró. Billegpusztát hűséges munkatársának, Galántai Balogh Ferencnek adja. A kitűnő művészeti érzékkel rendelkező uradadalmi kormányzó megbízására 1745-ben a század legnevesebb építészének, Jakab Fellner a tervei alapján megkezdődött a kastélyegyüttes építése. A későbarokk kastély főépületét szimmetrikusan elrendezett földszintes mellékszárnyak fogták közre. A homlokzat ablakai szalagtokos kökerettel rendelkeztek, egy-egy bejárattal. Szerkezeti szépségét a lesarkított négyzetes alaprajzú pillérekre támaszkodó csehsüveg boltozatok adják. Az épületet többször átépítették, utoljára a XIX. század végén. Balogh Ferenc halálát követően 1825-től az 1946-os államosításig Esterházy tulajdonban volt.

Powered by MediaWiki